ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια διαδικασία διερεύνησης της δικής μας προσωπικής αφήγησης, με στόχο την κατασκευή νέων νοημάτων, την διαχείριση συναισθηματικών δυσκολιών, την ανακούφιση από δυσάρεστα ψυχικά συμπτώματα και την σύνδεση με το σώμα μας. Ακόμα, στοχεύει στην αναγνώριση σχεσιακών μοτίβων και συναισθημάτων και στον επαναπροσδιορισμό της θέσης μας στα κοινωνικά συστήματα όπου ανήκουμε.

Η εξερεύνηση αυτή είναι μία συμμετοχική και συνεργατική διαδικασία μιας και η φιγούρα του ψυχοθεραπευτή είναι παρούσα για να ακούσει και να συγκατασκευάσει νέες εμπειρίες και αφηγήσεις του θεραπευμένου σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, κατανόησης, ενθάρρυνσης και ψυχικής ενδυνάμωσης.

Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία εμπεριέχει την αξιολόγηση του θεραπευόμενου ή της θεραπέυόμενης στις πρώτες συνεδρίες, την θέσπιση θεραπευτικών στόχων από κοινού και την εβδομαδιαία θεραπευτική παρέμβαση προς την επίτευξη των ορισμένων στόχων. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι η συνθετική ψυχοθεραπεία Αφηγηματικής - Συστημικής Προσέγγισης συνδυασμένη με τεχνικές ενσυνειδητότητας. SANE – System Attachment Narrative Encephalon ® εμπλουτίζει τη συστημική ψυχοθεραπεία με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, με τις βασικές παραδοχές της αφηγηματικής ψυχολογίας, καθώς και με τα συναφή ευρήματα από τον τομέα των νευροεπιστημών για τον εγκέφαλο. Η χρονική διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας ποικίλει καθώς εξαρτάται από τους θεραπευτικούς στόχους που θα οριστούν.

Screenshot (10)_edited.jpg

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Το θεραπευτικό πρόγραμμα παιδιών και εφήβων υλοποιείται σε συνεργασία με επιστημονική ομάδα παιδοψυχολόγου, παιδιοψυχιάτρου και άλλων θεραπέυτών (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία).

Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και εμπεριέχει ψυχοθεραπευτική αξιολόγηση, διάγνωση, ψυχοθεραπευτική και ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση καθώς και συμβουλευτική γονέων.

Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία ξεκινά με την αξιολογητική διαδικασία κατά την διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται και μία συνεδρία γονέων. Κατόπιν υλοποιείται ο σχεδιασμός των θεραπευτικών στόχων και ακολουθεί η εβδομαδιαία θεραπευτική παρέμβαση . Η χρονική διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας ποικίλει καθώς εξαρτάται από τους θεραπευτικούς στόχους που θα οριστούν.

Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι η ψυχοδυναμική παιδοψυχολογία, η τεχνικές θεραπείας μέσω τεχνών (dance & art therapy, play therapy) και η συνθετική ψυχοθεραπεία Αφηγηματικής - Συστημικής Προσέγγισης SANE – System Attachment Narrative Encephalon ® η οποία εμπλουτίζει τη συστημική ψυχοθεραπεία με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, με τις βασικές παραδοχές της αφηγηματικής ψυχολογίας, καθώς και με τα συναφή ευρήματα από τον τομέα των νευροεπιστημών για τον εγκέφαλο.

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρειά "σημείο ψ - κοινωνικές και δημιουργικές δράσεις".AMKE σημείο ψ - κοινωνικές και δημιουργικές δράσεις: www.semionpsi.wixsite.com/website

IMG_20211208_221754_edited.jpg